Rafał Rybicki

Radca prawny

Prawnik – Dział Umów

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, udzielaniem zamówień publicznych oraz prawem geologicznym i górniczym. Dotychczasowe doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

W Kancelarii zajmuje się obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres specjalizacji obejmuje również przygotowywanie, realizację oraz problematykę sporów powstałych na tle zobowiązań kontraktowych.

Język angielski

tel. kom.: +48 515 332 313

email: rafal.rybicki@szs-partners.pl