Olaf Szczurowski

Aplikant Radcowski

Prawnik – Dział Prawa Administracyjnego 

Absolwent prawa oraz administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności przygotowywaniem projektów uchwał i zarządzeń, sporządzaniem opinii dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz obsługą procesu udostępniania informacji publicznej. Posiada także doświadczenie w sprawach dotyczących administracyjnoprawnej regulacji inwestycji budowlanych oraz szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Język angielski

email: olaf.szczurowski@szs-partners.pl