Natalia Gwiazda

Aplikantka Radcowska

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas studiów i w czasie aplikacji zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych specjalizujących się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych, zajmując się głównie przygotowywaniem i weryfikacją umów handlowych, sprawami korporacyjnymi, przygotowywaniem opinii prawnych oraz zastępowaniem klientów biznesowych w postępowaniach cywilnych.

Interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym.

W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności przygotowywaniem i weryfikacją projektów uchwał i zarządzeń oraz sporządzaniem opinii dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, jak również gospodarki nieruchomościami podmiotów publicznych.

Zajmuje się także wdrażaniem u klientów biznesowych norm i systemów zarządzania środowiskowego (między innymi norm ISO).

Język angielski

natalia.gwiazda@szs-partners.pl