Magdalena Ziętek

Asystent prawny

Młodszy Prawnik – Dział Procesowy

Studenta V roku prawa oraz absolwentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończyła kursy z zakresu prawa podatkowego oraz sporządzenia pism procesowych organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracę magisterską przygotowuje z zakresu postępowania cywilnego dotyczącą dowodu z dokumentu.

W obszarze jej zainteresowań leży prawo administracyjne, postępowanie cywilne oraz postępowanie administracyjne.

Zajmuje się bieżącą obsługą kancelarii, pisaniem pism procesowych oraz przygotowywaniem projektów opinii.

Język angielski

email: magdalena.zietek@szs-partners.pl