Karolina Dumowska

Office Manager

Absolwentka Wydziału Studiów Edukacyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zajmuje się organizacją pracy Kancelarii, dbaniem o efektywną i wielopłaszczyznową komunikację biznesową oraz zarządzaniem wybranymi projektami. Odpowiedzialna za nadzór pracy sekretariatu.

Język angielski oraz język niemiecki

email: karolina.dumowska@szs-partners.pl