Jakub Kaczmarek

Asystent prawny

Młodszy Prawnik – Dział Procesowy

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prace magisterską przygotowuje pod okiem profesora Marcina Orlickiego z Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UAM z zakresu prawa ubezpieczeń.

W kręgu jego zainteresowań znajduję się prawo cywilne materialne i procesowe, przede wszystkim zagadnienia związane z prawem ubezpieczeń i prawem autorskim.

W kancelarii zajmuję się przygotowywaniem pism procesowych, projektów opinii prawnych, a także bieżącą obsługą kancelarii.

Język angielski

email: jakub.kaczmarek@szs-partners.pl