Łukasz Latosiński

Młodszy Prawnik 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego i odszkodowawczego, a także w prawie oświatowym i zamówień publicznych. Członek Zespołu ds. Edukacji Prawnej poznańskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych zaangażowany w projekt lekcji prawa w jednym z poznańskich liceów.

W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem pism procesowych i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych oraz reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych.

Język angielski

email: lukasz.latosinski@szs-partners.pl